Välj en sida

Orderfinansiering enkelt, snabbt och effektivt. 

Orderfinansiering kan ske via företagslån eller andra lösningar

Driver du ett mindre företag och är i behov av orderfinansiering? Eller läser du kanske på om ämnet för att lära dig mer om detta? Det kan finnas många olika skäl till att du som företagare undersöker dina möjligheter till finansiering. Oavsett anledning har du kommit helt rätt!

Här går vi nämligen igenom allt som är värt att känna till om orderfinansiering. Så fortsätt att läsa för att få lite mer kött på benen!

Vi är din finansieringspartner när likviden är skral

En stark orderingång är något positivt som alla företag vill ha men som är få förunnat. När ditt företag får chansen att landa en stor order innebär detta en möjlighet till ett ökat intjänande. Det är nämligen viktigt att ha en god försäljningstillväxt om du vill få se ditt företag växa. Samtidigt kan likviditeten utgöra en utmaning som riskerar att sätta käppar i hjulen för denna tillväxt.

För att överbrygga ett hinder som detta kan ditt företag vara i behov av orderfinansiering. Kontakta oss på Qred för att diskutera behovet av företagsfinansiering – vi hjälper dig att hitta en lösning som är anpassad för ditt företags unika utmaningar och behov!

Därför kan ditt företag behöva orderfinansiering

När en kund har bestämt sig för att köpa en tjänst eller vara till ett visst pris lägger kunden en order. Som företagare mottar du ordern och går med på villkoren för denna. När bägge parter är överens om anbudet har ni ingått ett bindande avtal. Avtalsrättens grunder regleras i avtalslagen, men det viktiga här är att ditt företag har förbundit sig att leverera ordern enligt de villkor som är överenskomna.

Det är förstås goda nyheter när ditt mindre företag lyckas landa en större order. Men inte alla företag har de likvida medel som krävs för att kunna leverera en stor beställning. Detta gäller inte minst om det är många ordrar som ska levereras ungefär samtidigt. För som alla småföretagare vet är pengar och tid två stora bristvaror. Just kassaflödet är faktiskt ett av de problem som många företagare löpande bekymrar sig för.

Det sista du som småföretagare vill göra är att behöva säga nej till en kund som vill lägga en större order. Samtidigt är du medveten om att kassaflödet utgör en flaskhals och att företagets pengar är uppbundna för andra ändamål. Istället för att behöva gå miste om den stora möjlighet som det innebär att ta emot och leverera en större beställning undersöker du därför möjligheterna till orderfinansiering. För om du kan få den finansiering som krävs kan du leverera ordern, ta vara på den ack så viktiga intäkten och upprätthålla ditt företags goda rykte.

Exempel på företag som använder sig av orderfinansiering

Behöver du göra inköp av material eller lagervaror för att kunna leverera en beställning till din kund? Eller är du kanske tvungen att köpa en tjänst från en underleverantör för att kunna göra detsamma? I sådana fall kan orderfinansiering vara en bra lösning för ditt företag.

Det finns många företag som kan gynnas av att lösa flaskhalsar kopplade till likviditet och distribution på detta sätt. Några exempel på sådana är:

  • distributörer
  • företag som är beroende av frilansare eller andra slags legoarbeten
  • återförsäljare
  • grossister
  • företag som har en väldigt säsongsbetonad försäljning
  • företag vars kassaflöde gör det svårt att köpa in material för att kunna leverera beställningar.

Finansiera dina ordrar med företagslån eller andra lösningar

Orderfinansiering är ett sätt att förbättra likviditeten i företaget och frigöra det kapital som finns uppbundet i en order. Ditt företag lånar helt enkelt pengar för att kunna leverera en order som annars inte kan levereras.

Det finns flera möjliga lösningar att välja mellan när du är intresserad av att göra detta. Dessa är några av de mer populära alternativen:

  • Ta ett företagslån. Detta har historiskt sett varit det allra vanligaste alternativet för småföretag att söka finansiering. Idag finns det dock flera möjliga alternativ till att ta ett traditionellt banklån. Men trots detta är företagslånet fortfarande den finansieringslösning som de flesta företag använder sig av. Numera går det vanligtvis fort att ansöka om ett lån för företaget och att få svar på ansökan.
  • Sälj fakturor. Visste du att det är möjligt att sälja kundfakturor för att snabbt få tillgång till pengar? Detta är ett exempel på factoring som gör det möjligt att förbättra företagets kassaflöde. Genom att välja detta alternativ kan du enkelt jämna ut de toppar och dalar som ofta uppstår i kassaflödet.
  • Belåna fakturor. Detta är ytterligare ett exempel på factoring. Istället för att sälja kundfakturor väljer du här att belåna dessa. Du tar helt enkelt ett lån med företagets fakturor som säkerhet istället för att teckna ett konventionellt företagslån. Den stora skillnaden mot att sälja fakturor är att det är ditt företag som här ansvarar för hanteringen och indrivningen av obetalda kundfakturor.
  • Använd ett kreditkort. Ytterligare ett möjligt sätt att lägga upp en orderfinansiering på är att använda ett kreditkort. Ett sådant gör det möjligt för ditt företag att göra utlägg idag men betala för dessa först senare. Qreds kreditkort medför kostnadsfria utlägg i upp till 45 dagar. Det innebär att du potentiellt sett kan köpa in de material eller insatsvaror som krävs, leverera ordern, fakturera din kund och få betalt av kunden på denna tid. Kreditgränsen är dock ganska begränsad, så för större ordrar bör du rimligtvis överväga att ta ett företagslån eller använda dig av factoring istället.

Qred hjälper dig att finansiera dina viktiga ordrar

Orderfinansiering är någonting som du bör överväga om ditt företags försäljning har vuxit ur dess kassaflödeskostym. Det finns flera olika alternativ att välja mellan när du vill kunna finansiera dina viktiga ordrar. Att ta ett företagslån är det bästa alternativet i de allra flesta fall. Som vi har nämnt här ovan har du dock även ett antal ytterligare alternativ att tillgå.

Qred erbjuder flera möjligheter till finansiering, såsom factoring och företagslån. Hos oss kan du ta lån på mellan 10 000 kr och 2 000 000 kr. Kontakta oss för att diskutera ditt företags behov av orderfinansiering!

Du kan räkna med oss!

Finansinspektionen

Qred är registrerat hos finansinspektionen

 

BankID

Vi använder oss av BankID för en snabb och säker identifiering.

Småföretagarnas

Småföretagarnas Riksförbund är en organisation för svenska småföretagare.

Vanliga frågor och svar

Vad är orderfinansiering?

Orderfinansiering är en typ av finansiering där man finansierar i ett tidigare stadie. Detta är vanligt bland företag som jobbar med import av varor från andra länder då det oftast krävs en betalning vid beställning. Då kan man finansiera sin order för att kunna frigöra kapital direkt och kunna betala sin leverantör för att sedan kunna betala kreditgivaren när man i sin tur fått betalt av kunden under x antal veckor senare.

Vad finns för fördelar med orderfinansiering?

Fördelen är att ni som företag får loss kapitalet direkt gentemot en order och kan på så sätt betala era leverantörer omgående.

Vad kostar det att finansiera en order?

Priset på vad det kostar att finansiera en order beror på hur många fakturor samt hur pass kreditvärdigt företaget är, vilka volymer samt om det gäller och vem slutkunden.

Hur snabbt får man utbetalt för orderfinansiering?

Du får betalt inom 24-timmar för orderfinansiering om du väljer Qred.

Vad krävs samt finns det någon gräns hur mycket som kan finansieras?

Mycket är beroende på hur pass kreditvärdigt ditt företag är då man endast tar detta i beaktning när man sätter en gräns för orderfinansiering. Det som krävs för att kunna få orderfinansiering är ett svensk registrerad företag med god kreditvärdighet och bra historik är en fördel.

         

Qred Factoring AB
559221-0180
Tulegatan 15
113 53 Stockholm
 Kontakta oss
010-138 83 53
factoring@qred.com

Copyright 2020 - Qred Factoring AB, All rights reserved.

ekonomibloggar.nu